InterSign
www.intersign.cz
Pera-waterman
 
O nás   |   Pošta   |   FAQ   |   Napsali nám   |   Dárky s rytím   |   Kontakt

Charakteristika nerezových ocelí

 

MATERIÁL AISI 304
Austenitická, chromniklová ocel 18/10, která je z důvodu svého nízkeho obsahu uhlíku po svařování u síly plechu do 6 mm odolná proti mezikrystalické korozi i bez dodatečné tepelné úpravy. Tato ocel je schválena pro teplotní namáhaní do 300°C. Při vyšších pracovních teplotách by se měla používat titanem stabilizovaná ocel AISI 321. Svařitelnost elekrickým obloukem je dobrá při použití všech metod svařování. Nelze použít svařování plamenem.
Ocel je dobře leštitelná a obvzlášť dobře tvárná hlubokým tažením, ohraňováním, zakružováním atd.
Při obrábění je třeba z důvodu sklonu ke zpevňování za studena vždy pracovat s ostře nabroušenými nástroji z vysoce legované rychlořezné oceli nebo nástroji ze slinutých karbidů.
Použití: Ocel je odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám a má velmi rozličné možnosti použití jako např. v potravinářském průmyslu, při výrobě napojů, v mlékárenském, pivovarnickém a vinařském průmyslu, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, při stavbě chemických přístrojů, v architektuře, v oblasti stavby motorových vozidel, pro předměty a přístroje pro domácnost, pro chirurgické nástroje, při stavbě výčepů a kuchyní, u sanitárních zařízení, pro šperky a umělecké předměty.

 

MATERIÁL AISI 304L
Austenitická, chromniklová ocel s extrémně nízkým obsahem uhlíku, což vede ke zvýšené odolnosti proti mezikrystalické korozi. Ani plechy nad 6 mm nemusejí být dodatečně upravovány, a to dokonce ani tehdy, jestliže byly svářeny za méně výhodných podmínek.
Materiál je svařitelný. Ocel je velmi dobře leštitelná a má dobrou tvarovatelnost za studena.
Jako opěrná hodnota pro nejvyšší teplotu pro použití se udává 350°C. Z důvodu sklonu ke zpevnění za studena je třeba při obrábění stále pracovat s ostře nabroušenými nástroji z vysoce legované rychlořezné oceli nebo nástroji ze slinutých karbidů.
Použití: Chemická odolnost je srovnatelná s chemickou odolností materiálu AISI 304, takže existují i podobné možnosti použití.
Možnost tváření za studena je však ještě lepší.

 

MATERIÁL AISI 303
Austenitická chromniklová ocel, která je za účelem zlepšení obrobitelnosti legována sírou tak, aby bylo umožněno zpracování na automatech. V důsledku vyššího obsahu síry je mírně snížena odolnost proti korozi a mírně se zhorší mechanické vlastnosti. Tyto jsou lepší než u materiálu AISI 430F a odpovídají přibližně hodnotě u materiálu AISI 430. Ke tváření za studena a svařování není tento materiál vhodný.
Použití: Pro rotační díly obráběné na automatech, je-li požadována lepší odolnost proti korozi než u materiálu AISI 430F.

 

MATERIÁL AISI 321
Austenitická, chromniklová ocel 18/10, která je stabilizována přísadou titanu. Proto je tato ocel po svařování odolná proti mezikrystalické korozi bez dodatečné tepelné úpravy i u silnějších rozměrů. Pro tlakové nádoby je ocel schválena pro pracovní teploty do 400°C, jako ocel odolnou proti okujení ji lze použít do 800°C. Svařitelnost elekrickým obloukem je dobrá při použití všech metod svařování.
Nelze použít svařování plamenem.
Z důvodu přísady titanu nelze tuto ocel vyleštit do vysokého lesku. Tvárnost hlubokým tažením, ohraňováním, zakružováním atd. je dobrá. Při obrábění je třeba z důvodu sklonu ke zpevňování za studena vždy pracovat s ostře nabroušenými nástroji z vysoce legované rychlořezné oceli nebo nástroji ze slinutých karbidů.
Použití: Chemická odolnost je obdobná jako u materiálu AISI 304, z toho vyplývají podobné možnosti použití, neni-li zapotřebí lesklý povrch. Tento materiál je obvzlášť vhodný pro konstrukce se sílami materiálu přesahujícimi 6 mm, které nemohou být po svařování tepelně upraveny. Ze srovnatelně vyšší meze kluzu v tahu proti jakosti AISI 304 vyplývají také výhody u mechanicky více namáhaných přístrojů, konstrukčních dílů a spojovacích prvků.

 

MATERIÁL AISI 316
Austenitická, kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel, jíž je v důsledku zvýšeného obsahu molybdenu propůjčena zvýšená odolnost proti korozi. Především je zabráněno vzniku rizika hluboké místní koroze. Z důvodu malého obsahu uhlíku je ocel po svařování u síly plechu do 6 mm odolná proti mezikrystalické korozi i bez dodatečné tepelné úpravy. Je schválena pro teplotní namáhání do 300°C.
Materiál je svařitelný. Ocel je velmi dobře leštitelná a má velmi dobrou tvárnost hlubokým tažením, ohraňováním, zakružováním atd.
Při obrábění je třeba z důvodu sklonu ke zpevnění za studena vždy pracovat s ostře nabroušenými nástroji z vysoce legované rychlořezní oceli    nebo nástroji ze slinutých karbidů. Obrobitelnost je srovnatelná s legovanými ocelemi ke zušlechťování a nezpůsobuje žádné zvlaštní problémy.
Použití: Ocel lze používat všude tam, kde jsou konstrukční díly, přístroje a nástroje, které mají vykazovat střední pevnost, vystaveny působení vody, vodní páry a vlhkosti vzduchu. Uplatnění nachází ve strojírenství, při stavbě turbín, stavbě čerpadel, pro armatury, domácí přístroje, sportovní nářadí, lékařské a chirurgické nástroje adt.

 

MATERIÁL AISI 316L
Austenitická, kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel s obsahem uhlíku do 0,03%. Je vysoce odolná proti kyselinám a především dobře odolné proti korozi, má mírný sklon k důlkové korozi způsobených pnutím v roztocích s obsahem chlóru. Ocel lze velmi dobře svařovat. Po svařování není třeba provádět žádnou tepelnou úpravu, i po svařování si ocel zachovává svou vysokou odolnost proti mezikrystalické korozi. Materiál AISI 316L se dále vyznačuje velmi dobrou leštitelností (leštění do zrcadlového lesku) a obvzlášť dobrou tvárností (ohýbání, zakružování, hluboké tažení, lisování atd.).
Použití: Tato ocel se používá pro konstrukční díly, přístroje a aparáty chemického průmyslu s vysokým chemickým namáháním, především při přítomnosti chloridů.
Dalšími typickými oblastmi použití jsou zařízení na úpravu teplé vody a konstrukční díly, které přicházejí do kontaktu s mořskou vodou.

 

MATERIÁL AISI 316Ti
Austenitická, kyselinovzdorná chromniklmolybdenová ocel, která je stabilizována přísadou titanu. V důsledku přísady molybdenu má vyšší odolnost proti kyselinám, zabraňuje vzniku rizika hluboké místní koroze a má vyšší mez kluzu i pevnosti. V důsledku stabilizace titanem není po svařování silnějších rozměrů zapotřebí žádná tepelná úprava. Svařitelnost elekrickým obloukem je dobrá při použití všech metod svařování. Nelze použít svařování plamenem.
Z důvodu přísady titanu nelze tuto ocel vyleštit do vysokého lesku. Tvárnost hlubokým tažením, ohraňováním, zakružováním atd. je dobrá. Při obrábění je třeba z důvodu sklonu ke zpevňování za studena vždy pracovat s ostře nabroušenými nástroji z vysoce legované rychlořezné oceli nebo tvrdokovu.
Použití: Ocel je vhodná pro konstrukční díly, přístroje a aparáty chemického průmyslu, především při použití médií obsahujících halogeny a neoxidujících kyselin a tam, kde již nepostačují materiály bez obsahu molybdenu. Jedná se o standardní materiál v oblasti stavby chemických přístrojů. Srovnatelně vyšší mez kluzu v tahu je u konstrukcí a konstrukčních dílů se zvýšeným mechanickým namáháním (např. upevňovací prvky ve stavebnictví) výhodou.
Osvědčenými oblastmi použití jsou průmyslové odvětví pro výrobu buničiny, viskózové střiže, textilu a barviv, výroba hnojiv, plastů a pohonných hmot jakož i fotografický a farmaceutický průmysl.

 

MATERIÁL AISI 430
Feritická, 17%-ní chromová ocel s dobrou odolností proti korozi. Leštitelnost je velmi dobrá, stejně tak hlubokotažnost a ohýbatelnost. Při tváření je třeba dbát na to, že ocel má při teplotách nižších než 20°C sklony ke zkřehnutí. Schopnost tváření za studena se zlepší, jestliže se materiál i nástroj ohřejí na 100 - 300°C, což lze doporučit především u tlouštěk plechu nad 3 mm. Materiál je svařitelný avšak v oblasti svaru se objevuje zkřehnutí a snížení odolnosti proti korozi. Obrobitelnost je porovnatelná s legovanými cementačními ocelemi. Stejně jako u všech měkkých materiálů je třeba počítat s tvorbou nárustků a s horším odvodem třísek.
Použití: Vysoký obsah chromu propůjčuje oceli dobrou odolnost proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu a slabým kyselinám a louhům. Možnosti použití jsou velmi různorodé, např. pro domácí a kuchyňské přístroje, v oblasti pohostinství, při výrobě potravin a nápojů, v nábytkářském průmyslu, interiérové architektuře, lékařské technice a v určitých odvětvích chemického průmyslu, u sanitárních, topenářských a klimatizačních zařízení a v mnoha dalších oborech.

 

MATERIÁL AISI 430F
Zušlechtitelná, nerezavějící automatová ocel se 17% chromu a s přísadou molybdenu, která je za účelem zlepšení obrobitelnosti legována sírou. V důsledku vysokého obsahu síry se snižuje odolnost proti korozi a tažnost. K tváření za studena není tento materiál vhodný, stejně tak není vhodný ke sváření spojů.
Použití: Pro výrobu rotačních dílů na automatech, jestliže nejsou kladeny zvýšené požadavky na odolnost proti korozi.
 

 
Výrobce cedulí, nápisů, orientačních systémů, dodavatel předmětů Zippo a Parker - INTERSIGN, s.r.o., Libušská 258/109, 142 00 Praha 4, info@intersign.cz